يکشنبه, 28 آبان 1396
عنوان : ترجمه واژه‌نامه اصطلاحات استانداردسازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل به فارسی
کد خبر : ۵۷۴
تاريخ :
 ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ 
ساعت : ۱۳:۲۱:۴۷

به‌نام خدا
ترجمه فارسي واژه‌نامه اصطلاحات استانداردسازي نام‌های جغرافیایی UNGEGN آماده شد. اين مجموعه، معادل‌ها و تعاريف فارسي مربوط به اصطلاحات توپونيمي را در بر دارد.


کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8