دوشنبه, 1 بهمن 1397
  • EN
عنوان : دستورالعمل تدوین راهنمای توپونیمی كشور آماده شد
کد خبر : ۸۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۲۵:۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران


DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0