يکشنبه, 28 آبان 1396
عنوان : دستورالعمل تدوین راهنمای توپونیمی كشور آماده شد
کد خبر : ۸۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۲۵:۴

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران


کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8