پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 26 مهر 1397
نشریات

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران

بروشور شیوه نامه آوانگاری کلی نامهای جغرافیای ایران
نقشه آوانگاری تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران
ضمیمه نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2007
نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2002

بروشور معرفی کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیای ایران


فهرست اخبار


      DOURAN Portal V4.6.1.0

      V4.6.1.0