يکشنبه, 28 مرداد 1397


سوالات متداول

1- محل دبیرخانه کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران کجاست و مسئولیت دبیرخانه بعهده کدام سازمان است؟
آیا امکان نمایش و خرید نقشه های پوششی از طریق سایت پایگاه ملی نامهای جغرافیایی ایران وجود دارد؟

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8